Isıl İşlem İle İlgili Bilgiler ;

ISPM 15 STANDARDI NEDİR ?
Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC  (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında  kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri  kullanımını düzenleyen standarttır.

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR ?
ISPM 15  standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap  ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere,  palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya  metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem  veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar  tarafından yapılabilmektedir.

ISPM – 15 STANDARDI UYGULANMASI (ISIL İŞLEM’in YAPILMASI)
Ahşap  malzemenin ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yaparak ahşabın çekirdek  ısısının 56 dereceye geldikten sonra 30 dk. bekletilerek ahşabın  içindeki zararlı böceklerden ve larvalardan arındırılması işlemidir.
Bu işlem yapıldıktan sonra Palet’in üzerine aşağıdaki IPPC damgası vurulur.                                                                               
Böylece Ülkeler arası nakliyede ahşap palet ile hastalığın taşınması engellenmiş olur.
International Plant Protection Convention
(Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu)

ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK KİMLERDEDİR ?
Standardın  uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri  yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar  getirmektedir.
İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya  metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği  olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı  yayınlamak ve uygulamak;
İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen  ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının  işaretini taşımasının sağlamak;
İthalatçının sorumluluğu, ithal  edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15  standardının işaretini taşımasını istemek;
İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır.
FAKAT, uygulama bakımından tüm yük İHRACATÇI üzerindedir.